Alirankatabelu's Blog

Just another WordPress.com weblog

Warga Kata January 27, 2010

Filed under: Tinker! — alirankatabelu @ 10:40 pm

Kami tak terbelenggu dalam penjara

Kami ada dalam banyak kumpulan

Kami bebas dalam perkataan dan tatanan

Kami hidup menyebar dimana-mana

Sebanyak makhluk hidup pada jagat raya

Malah berpangkat sekian dalam satu

Kami membantu mereka ungkap rasa terpendam

Kami adalah harta

Pemberian Nya yang luar biasa

Kami ada pada kalian yang berbahasa meski dalam nurani

Advertisement