Alirankatabelu's Blog

Just another WordPress.com weblog

Menyelam Dalam Warna June 17, 2010

Filed under: Spirit of Life — alirankatabelu @ 12:07 am

Bak menyelam dalam warna

Penuhi dunia sejuta tawa

Dalam suka dan duka kehidupan

Mencuat tinggi bawa pesona sendiri

Tinggalkan tapak berkepanjangan pada yang ditinggalkan

Bak menyelam dalam warna

Muncul tiba-tiba tanpa undangan

Ciprati hari dalam gelak garang

Begitu indah